jaren vijftig

Geschiedenis

Op zaterdag 26 februari 1949 werd de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) opgericht in de Pulchri Studio aan het Lange Voorhout in Den Haag. Het initiatief kwam van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), die ruim een jaar eerder, op 24 januari 1948, tot stand was gekomen. De VVD zag de jongerenorganisatie als een reservoir van toekomstig partijkader.

Politieke opstelling

De VVD zag liever dat de JOVD zich niet zouden inlaten met de actuele politiek, maar dat de jongeren van gedachten wisselden over meer algemene politiek-maatschappelijke kwesties. De JOVD gaf hieraan gehoor en liet in deze periode haar licht schijnen over Europese integratie, het bevolkingsvraagstuk, werkgelegenheid, het omroepbestel en woningbouw. Toch liet zij zich zo nu en dan ook in met de politiek van alledag, tot onvrede van de VVD.

Relatie JOVD-VVD

De oprichting van de JOVD op 26 februari 1949 was voorbereid door de ‘Jongeren-commissie’ van de VVD. Zij werd vernoemd naar de VVD: ook de jongerenorganisatie tooide zich in haar naam met de termen ‘vrijheid’ en ‘democratie’. Van de VVD kreeg de JOVD een startsubsidie van 4500 gulden. De relatie met de moederpartij was meteen punt van discussie, zo toont het verslag van de bijeenkomst.

Organisatie

Al voordat de JOVD in februari 1949 tot stand kwam, waren er hier en daar lokale jongerenorganisaties opgericht. Deze zouden vervolgens als JOVD-afdelingen verder gaan. In het voor de liberalen in politiek opzicht weinig toegankelijke katholieke Zuiden kwam in 1954 in Eindhoven de eerste afdeling tot stand. Al snel werden er districten gevormd die afdelingen in een bepaalde regio bundelden, zoals het district Noord (Groningen, Friesland en Drenthe).

Verenigingsleven

Naast alle aandacht voor de politiek wilde de JOVD ook ruimte bieden voor vermaak en gezel­ligheid. ‘Zo zal zij ook haar bonte avonden kennen, haar excursies, conferenties en kampen’, zo had de voorzitter van de Jongeren-commissie van de VVD op de oprichtingsvergadering de aanwezige jongeren toegezegd. Het vertier zou een handelsmerk van de JOVD worden.