jaren zeventig

Geschiedenis

De verhouding met de VVD hield de JOVD in de jaren zeventig misschien nog wel het meest bezig – direct en indirect. De liberale jongeren richtten zich overeenkomstig het congresbesluit uit 1969 in de eerste plaats op de VVD, maar benutten de ruimte die die uitspraak bood ook om contact met D66 te onderhouden.

Politieke opstelling

In het begin van de jaren zeventig koos de JOVD voor een meer vooruitstrevende politieke koers. In december 1970 stelde het congres het Politiek Kern Programma (PKP) vast, het eerste politieke programma van de JOVD. Het vooruitstrevende karakter werd niet alleen zichtbaar in de alternatieve spelling (woorden met een c werden zonder mankeren met een k geschreven), maar ook uit enkele standpunten die D66 ook innam.

Relatie JOVD-VVD

Aanvankelijk was in de jaren zeventig de afstand tussen de JOVD en de VVD in politieke zin nogal groot. De liberale jongeren waren geporteerd voor staatkundige vernieuwing à la D66, waarvan de VVD weinig moest hebben. Ook was het JOVD-hoofdbestuur niet enthousiast over de wijze waarop VVD-leider (en oud-JOVD-voorzitter) Hans Wiegel zich afzette tegen het ‘linkse’ kabinet-Den Uyl.

Organisatie

Mede vanwege de komst van D66 en de reuring die dat in de JOVD teweeg bracht, was tegen het einde van de jaren zestig het ledental gaan dalen. In 1967 telde zij zo’n 2000 leden, vijf jaar later nog maar circa 500. Door de sterk geslonken contributie-inkomsten verslechterde de financiële situatie van de JOVD drastisch. In de tweede helft van het decennium verbeterden de financiën – enerzijds door de introductie van overheidssubsidie, anderzijds doordat het ledental sinds 1973 weer groeide, mede onder invloed van het aantreden van het centrum-linkse kabinet-Den Uyl en de felle oppositie van de VVD tegen dat kabinet.

Verenigingsleven

Aan de traditie dat tijdens de congressen van de JOVD op zaterdagavond het bal plaatsvond, kwam in 1972 een einde. De drive-in show van Radio Luxemburg was ingehuurd, waardoor er niet meer werd gedanst maar geswingd. De feesten konden soms uit de hand lopen, zo blijkt indirect uit het verslag van het congres van november 1977 in Staphorst.