Geschiedenis jaren tien

Nieuwe leden voor het JOVD-hoofdkantoor aan de Lange Voorhout in Den Haag, 2017.
Nieuwe leden voor het JOVD-hoofdkantoor aan de Lange Voorhout in Den Haag, 2017.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 behaalde de VVD 31 zetels, een winst van negen. Daarmee werd zij de grootste partij. Voor het eerst sinds 1918, toen het door de liberaal Pieter Cort van der Linden geleide kabinet terugtrad, kende Nederland weer een liberale premier: oud-JOVD-voorzitter Mark Rutte. Hij voerde zijn partij naar 41 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012, een record voor de VVD. Vijf jaar later kwam de VVD onder Ruttes leiding uit op 33 zetels.

Drie keer op rij was de VVD de grootste partij in de Tweede Kamer geworden. Voor de JOVD betekende dat onder meer een hogere overheidssubsidie dan in de voorgaande periode. De inkomsten stegen ook omdat het ledental wat toenam. Financieel ging het de JOVD voor de wind:  in 2015 verhuisde het Algemeen Secretariaat van de Herengracht naar het chique Lange Voorhout in Den Haag, niet ver van het deftige en in de geschiedenis van de JOVD memorabele hotel Des Indes. Hoewel de JOVD profiteerde van de electorale opgang van de VVD na de magere jaren van na de eeuwwisseling, bleef zij de moederpartij kritisch volgen.

Billboard
Billboard op station Den Haag Centraal, 2015.

In het voorgaande decennium had de JOVD het belang van de vrijheid van meningsuiting sterk benadrukt. In 2015 kreeg dit issue een extra lading toen moslimfundamentalisten een aanslag pleegden op de redactie van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo, vanwege een cartoon over de profeet Mohammed, waarbij twaalf mensen werden vermoord. Met de Jonge Socialisten (van de PvdA) en Dwars (van GroenLinks) toonde de JOVD als steunbetuiging de tekst ‘Je suis Charlie. Vrijheid overwint altijd’ op een enorm digitaal scherm op station Den Haag Centraal.

In deze periode werkte de JOVD veel samen met de andere politieke jongerenorganisaties. Tijdens de kabinetsformatie van 2010, waarin de VVD moeizaam onderhandelde met de PvdA, D66 en GroenLinks over een ‘paars-plus’-coalitie, was zij er met de jongerenorganisaties van deze partijen vrijwel uitgekomen. De VVD was hiervan niet zo gecharmeerd; na zachte aandrang van Tweede Kamerleden trok de JOVD zich uit de onderhandelingen terug. In 2012 daarentegen was zij wel betrokken bij het Jongeren Catshuisakkoord. Na de val van het eerste kabinet-Rutte zetten JOVD, CDJA, PerspectieF (ChristenUnie) en Jonge Democraten (JD; D66) binnen enkele weken een ‘hervormingsakkoord’ in elkaar. Tijdens de kabinetsformatie van 2012 boden de JOVD en JS de onderhandelaars van VVD en PvdA een ‘schaduwcoalitieakkoord’ aan dat moest dienen ‘als ijkpunt en maatstaf voor het komende regeerakkoord’. Eerder al stelde de JOVD met de JD, JS, Dwars en de SGP-jongeren een Pensioenmanifest op, met voorstellen voor een betaalbaar pensioenstelsel.

In 2015 begaf de JOVD zich op nieuw terrein. Na de invoering van het sociaal leenstelsel nam zij het initiatief tot de oprichting van De Vrije Student, die meedeed aan de verkiezingen van de universiteitsraden van een aantal universiteiten. In Amsterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen zou de nieuwkomer in de raden doordringen.

JOVD-flyer.
JOVD-flyer.
Cover schaduwcoalitieakkoord van de JOVD en JS, 2012.
Cover schaduwcoalitieakkoord van de JOVD en JS, 2012.