Gerelateerde publicaties en bronnen van Geschiedenis jaren tien

Geschiedenis jaren tien

Gedigitaliseerde publicaties
De weg naar de macht. Een kroniek van de JOVD 1949-2015
Ewout Klei (2015)
65 jaar JOVD 1949-2014. Lustrumboek 2009-2014
Nick Derks en Jules Indemans [red.] (2014)
Niet-gedigitaliseerde publicaties
DNPP-repositories
Akkoorden met politieke jongerenorganisaties
JOVD, JS, CDJA, JD en PerspectieF (2012)
Verantwoording illustraties

Foto JOVD'ers voor het hoofdkantoor: Collectie JOVD

Foto billboard Den Haag Centraal: Persbericht JOVD 8-1-2015, https://www.jovd.nl/persberichten/je-suis-charlie-kolossaal-op-den-haag…

JOVD-flyer: Collectie DNPP

Cover van schaduwcoalitieakkoord: Collectie DNPP