Verenigingsleven jaren tien

Benefietdiner van de JOVD, februari 2016.
Benefietdiner van de JOVD, februari 2016.

De feesten van de JOVD, hoogtepunten in het verenigingsleven, verliepen nogal eens rumoerig. Wanneer deze in hotels werden gehouden, draaide dat vaak uit op geluidsoverlast. Op het congres van eind 2011 werd het hoofdbestuurslid Organisatie gevraagd wat er gebeurt wanneer er twee congressen bij dezelfde hotelketen werden aanbesteed en de JOVD na het eerste congres vanwege problemen niet meer gewenst was. Zijn antwoord luidde dat ‘leden het helemaal zelf in de hand hebben of we nog een keer welkom zijn bij een hotel’. Het feest kon beter niet in een hotel plaatsvinden; als het belang van een goede feestlocatie vereiste dat ‘daar een stukje voor gelopen moet worden, dan moet dat maar’. Dat vond niet iedereen een goed idee; zouden er in dat geval dan geen bussen kunnen worden ingezet tussen feestlocatie en hotel? Als het congres dat wilde, dan moest het daarvoor maar budget vrijmaken, aldus de hoofdbestuurder.

Het algemeen secretariaat van de JOVD vervulde een belangrijke functie in de organisatie, niet alleen als een onderkomen om te vergaderen, maar ook als ‘sociale ontmoetingsplek’, aldus de algemeen secretaris in haar jaarverslag over 2011 – onder andere vanwege de bar die het herbergde. ‘De borrelruimte wordt intensief gebruikt tijdens kaderdagen en introweekenden’, zo noteerde haar opvolger in zijn verslag over 2012. Twintig jaar was het gevestigd aan de Herengracht in Den Haag, tot de verhuizing in 2015 naar het Lange Voorhout – op stand. Het nieuwe onderkomen kende onder meer  een ‘Wiegel War Room’ en een ‘Thorbecketerras’.

Vanwege de verkiezingen voor het Europees Parlement had de Herfstuniversiteit van de JOVD in 2012 als thema de Europese Unie. Het jaarverslag meldde hierover dat ‘om het intellectuele proces te versoepelen’ een Europese bierproeverij georganiseerd was. Het dertiende lustrum in 2014 werd luister bijgezet met een congres waarop tal van VVD-kopstukken en oud-JOVD-voorzitters zoals Mark Rutte, Hans Wiegel en Ed Nijpels als spreker optraden en aansluitend een gala was georganiseerd.

In de herfst van 2017 begon wereldwijd een discussie over seksueel wangedrag, die bekend kwam te staan als ‘#MeToo’. Met als doel alle leden in de vereniging ‘een veilige en aangename omgeving te bieden’, installeerde het hoofdbestuur in 2019 een vertrouwenscommissie.   

Ter gelegenheid van haar 67ste verjaardag in februari 2016 organiseerde de JOVD een benefietdiner waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de Stichting voor het Gehandicapte Kind. Er werd onder meer een das van premier Mark Rutte geveild, terwijl minister van Defensie Jeanine Hennis een VIP-rondleiding verzorgde. De opbrengst bedroeg ruim 5500 euro. Ook in 2017 en 2018 werden dergelijke benefietdiners voor goede doelen gehouden.  

In 2019 viert de JOVD haar zeventigjarig bestaan.
In 2019 viert de JOVD haar zeventigjarig bestaan.